Letošnji nastop intermedijske produkcijske skupine ArtNetLab - ki se vsako leto znova konstituira iz študentov Akademije za likovne umetnosti v Ljubljani na katedri za video-nove medije in v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko v laboratoriju za računalniški vid - predstavlja medijsko umetnost kot polje globalnega konflikta.

Skupno poimenovanje predstavitve z naslovom "Friendly Fire" in podnaslovom "The medium is the massage" je bližje kibernetski razlagi, po kateri bivajo narava, človek in družba v nenehni izmenjavi informacij, kot pa negibno predstavljeni ideji, ki bi jo bilo potrebno opredmetiti.

Realizirani projekti pripadajo novim praksam intermedijske umetnosti z izumljenimi vmesniki, ki omogočajo nove informacijske tehnologije. Odpirajo pa tudi eno od letošnjih tem beneškega bienala, "diktat gledalca", vendar mu ponujajo digitalno izginjanje subjekta v sistemu kloniranja in dualno potopitev v virtualni igri.

Nekateri projekti pa vstopajo v širši socialni kontekst, ki je še vedno umetniški in ni prepuščen podružbljanju, saj se mladi umetniki zavedajo, da je eksperiment mogoč zgolj še v polju umetnosti, saj povsod drugje vladajo jasni in popolni sistemi, ki drugačnosti ne dopuščajo.

red. prof. Srečo Dragan, red. prof. dr. Franc Solina
nazaj