Klemen Gorup: HCI Grafike/HCI Graphics
Boštjan Kavčič: i-poet
Gorazd Krnc: Feeling Highway
Tilen Žbona: Hybrid–Subjects
Vanja Mervič: Brez besed/Wordless
Robi Caglič: Igrca/A little Game
Evelin Stermitz: Svet ženskih avatarjev/ World of female avatars
Martina Zelenika: Procesualna medijska umetnost: Virtualna
postaja /Media Art in Process: Virtual Station
Gašper Demšar: INTERAKTIVNI urbani elementi / INTERACTIVE urban elements
Nadav Sagir: Ustavljen za minuto/ Paused for one minute
Eclipse: Spectrum Magenta
Vesna Čadež: Sinhronija/Synchrony
RAQZGLEDNICE
Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič: In illo tempore (hi-res data video)