ArtNetLab Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti & Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu/ArtNetLab Society for Connecting Art and Science & Academy of Fine Arts University of Zagreb

Enter/tain, Galerija SC Zagreb

Narvika Bovcon, Robi Caglič, Peter Ciuha, Vana Gačina, Marko Glavač, Klemen Gorup, Gorazd Krnc, Vanja Mervič, Aleš Vaupotič, Tilen Žbona

23. - 30. april 2008, Galerija SC, Zagreb, Hrvaška/Hrvatska/Croatia

razstava novomedijske umetnosti/exhibition of new media art

http://black.fri.uni-lj.si

http://black.fri.uni-lj.si/mouseionserapeion/wiki

http://satya.fri.uni-lj.si/projektgorup/spicahci.swf

http://black.fri.uni-lj.si/2005/robicaglic/Igrca_KONEC4.swf

http://black.fri.uni-lj.si/entertain/

http://black.fri.uni-lj.si/entertain/galerija_sc_photo/

V sredo, 23. 4. 2008 ob 20. uri bo v galeriji SC v Zagrebu otvoritev razstave Enter/tain novomedijskih projektov iz produkcijske skupine ArtNetLab

Projekti na razstavi Enter/tain raziskujejo vstope v komunikacijo z novomedijskimi tehnologijami in oblike gostovanja obiskovalcev v novomedijskih okoljih. Projekti preoblikujejo naš odnos do realnosti s tem, ko preoblikujejo principe materialnosti in pogoje našega ukvarjanja s svetom. Na razstavi se bodo predstavili avtorji iz ArtNetLaba z interaktivnimi računalniškimi instalacijami v galerijskem prostoru in na spletu:

Vanja Mervič – Eros Thanatos,
Tilen Žbona – Hybrid Subjects III,
Gorazd Krnc – Plain Forms,
Klemen Gorup – HCI grafike,
Robi Caglič – Igrca,
Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič – Mouseion Serapeion 2.1 Wiki,
Marko Glavač – Videti nevidno,
Peter Ciuha – MANIFEST – Ton je barva, glasba je slika,
Vana Gačina – Razglašeni park

Teme in okolja projektov na razstavi Enter/tain obiskovalca vključujejo v situacije, ki zrcalijo vstop v galerijo, ponujajo softversko sestavljanje slike, omogočajo sestavljanje gibljive grafike iz podatkovne zbirke, arhivirajo digitalizirane kulturne forme po principu Wiki, prav tako iz zbirke predvajajo identifikacijske skene človekovega telesa, omogočajo opazovanje nevidnega in komunikacijo brez laži, prevajajo glasbo v barvo in zajamejo obiskovalca v ritem, ki poganja igro. Nenazadnje, zadrževanje in srečanja v teh okoljih so tudi zabavna, zakaj pa ne?

Kustosa: Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič

Produkcija: ArtNetLab 2008

Klemen Gorup: HCI grafike

Projekt »HCI grafike« je narejen tako, da uporabnik preko vmesnika postaja soustvarjalec umetniškega dela, ki je delo v nastajanju in se preko mreže v virtualni galeriji konstantno razvija. Uporabnik ima na voljo zbirko prepoznavnih grafičnih elementov, ki jih spremljajo nenavadni zvočni zapisi. Elemente sestavlja v grafične celote ter z reguliranjem digitalnih parametrov spoznava transformacijo iz prepoznavnega v abstraktno.

Robi Caglič: Igrca

Tradicionalna risarska animacija oživi preprosto računalniško igrico, katere glavni cilj je uloviti pravi ritem pritiskanja smernih tipk levo ali desno, da igra lepo teče in proizvaja miren ritem zvokov. Kadar igrico igrata dva igralca, nastane še več zvokov in ritmov ter gibanja junakov po ekranu. Z vsemi temi pogoji igralec postane del skupinskega rituala, kjer namesto udarcev na boben ali igranja na didjiridu računalnik in zvočniki proizvajajo modernejše zvoke, namesto plesa pa je gibanje prstov na roki.

Vana Gačina: Razglašeni park

Razglašeni park ustvarja okolje za dvosmerno komunikacijo znotraj javnega prostora, kakršna sicer ni mogoča med posamezniki v njihovem vsakodnevnem življenju. Dva enaka kolaža stojita na dveh oddaljenih lokacijah v javnem prostoru. Z dotikanjem abstraktnih podob na kolažu se sprožijo zvoki in slike, ki se prek interneta prenašajo na drugo lokacijo, kjer jih mimoidoči lahko vidi in sliši - ter s pomočjo drugega interaktivnega kolaža tudi odgovori nanje.

Marko Glavač: Videti nevidno

Interaktivni marker in premična kamera omogočata uporabniku s pomočjo softvera videti kip z vseh strani, vendar s statične točke v realnem prostoru. Gledalec določa s pomočjo kamere in njene relativne postavitve v razmerju do interaktivnega modula smer pogleda na kip.

Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič: Mouseion Serapeion 2.0 Wiki

Spletni arhiv Mouseion Serapeion 2.0 Wiki ponuja platformo za soočanje avtorskih videov, ki jih uporabniki lahko naložijo v arhiv od koderkoli na svetu. Kontekst videov v podatkovni zbirki, ki jo polnijo med drugim tudi videi študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, določa primerjalno raven, saj se videi prikazujejo v konstelacijah sedmih zadetkov. Na ta način pametni spletni arhiv, tako kot sam splet, uporabniku ponuja več, kot ta neposredno išče, obenem pa sledi njegovim preferencam pri iskanju.

Tilen Žbona: Hybrid Subjects III.

Problem, ki ga zaznam pri sodobni infrastrukturni tehnologiji medija, je zaznamovan z delno odsotnostjo subjekta in nezavedanjem problematizacije telesa, tako v prostoru kot v samem obstoju. Tovrsten primanjkljaj lahko privede do nenadzorovanega subjekta, tako izvajalca kot gledalca, pri čemer se transfer enega z drugim spremeni v navidezni status hibridnega objekta z namišljeno vlogo subjekta.

Vanja Mervič: Eros Thanatos

Programiranje: Kristjan Pugelj
Zvok: Romildo Kumar
Eros in Thanatos sta ujeta v spektakel, gnan skozi množične medije, na lovu za željo. Za vsako besedo, podobo in mislijo leži skrita resnica. Resnica, ki je v svojem jedru - Thanatos.
Projekt iz podatkovne zbirke prikazuje rentgenske slike delov človeškega telesa.

Gorazd Krnc: Plain Forms

Ime projekta je del izjave Roya Lichtensteina, ki pravi: »Transformacija je čudna beseda. Namiguje na to, da se umetnost transformira. Pa se ne, le tvori forme (plain forms).« Obiskovalec lahko v programu, podobnem Photoshopu, manipulira nabor podob, ki mu jih ponuja avtor in ga izziva, naj sestavi novo sliko, morda enako avtorjevi, ki visi na steni.

Peter Ciuha: MANIFEST – Ton je barva, glasba je slika

Projekt temelji na globoki sorodnosti Pitagorovega kvintnega kroga, ki je ključ do razumevanja glasbenih harmonij, ter Newtonovega barvnega barvnega kroga, ki prikazuje razpored harmoničnih barv. V kvintni krog smo umestili vse dure in mole ter iz njega izpeljali »barvni klavir« - barvni trak, ki omogoča igranje inštrumenta po barvah ali »slikanje« glasbe. Nato smo izdelali predvajalnik MIDI glasbe, ki vsak zaigran ton nariše v barvi ustreznega dura ali mola.

***

Enter/tain

The projects in the exhibition Enter/tain explore the ways of entering new media communication – of hosting visitors in new media environments. Artistic projects based on new media technologies reshape the notions of reality and our relation to it by reconfiguring the materiality principles and conditions of our engagement with the world. Taking part in a film set, reflecting our own entering into the gallery, compositing a painting, scripting a comic book, finding the rhythm of a game, discovering the invisible by means of a marker, communicating without lying, visualising the blind moves, understanding the adaptive character of form, translating the colour into music, or enlisting into an archive. Finally, being entertained in these encounters is indispensable, why not?

Projects at the exhibition Enter/tain:

Vanja Mervič – Eros Thanatos,
Tilen Žbona – Hybrid Subjects III,
Gorazd Krnc – Plain Forms,
Klemen Gorup – HCI Graphics,
Robi Caglič – A Little Game,
Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič – Mouseion Serapeion 2.1 Wiki,
Marko Glavač – To See the Invisible
Peter Ciuha – MANIFEST – Tone Is Colour, Music Is Painting
Vana Gačina – Enchanting Park

Curated by Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič
Production: ArtNetLab, Ljubljana, 2008

ArtNetLab is a production group that enables the interdisciplinary teams of young artists and computer engineers to collaborate on new media art projects, which are exhibited in Slovenia and abroad. The collaboration is promoted by the study programme at the master degree course in video and new media art at the Academy of Fine Art and Design and by the graduate study at the Faculty of Computer and Information Sciences, both University of Ljubljana.