ArtNetLab, Mestna galerija Ljubljana/City Art Museum Ljubljana

MOVE! ArtNetLab 2008

29. 5. - 5. 6. 2008

razstava, Mestna galerija Ljubljana

../move

Nova novomedijska dela ArtNetLaba iz obdobja 2007 in 2008./The new new media works from ArtNetLab from 2007 and 2008.

Otvoritev v četrtek, 29. 5. 2008 ob 20.00/Opening on Thursday, 29 May 2008 at 20.00

Mestna galerija Ljubljana, 29. 5. – 5. 6. 2008

 

Organizator/Organizer: ArtNetLab
Kustosa/Curators: Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič
Ob podpori/With kind support of: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije/Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Mestna občina Ljubljana/Municipality of Ljubljana, Kiberpipa, Inea Toshiba

Sodobna vizualna kultura temelji na tehno-pogledu in pametnih softverih, ki prepoznavajo vidno ter se nanj odzivajo. Obiskovalec galerije ali javnega prostora se znajde v polju pogleda, v katerem sam deluje kot kurzor in s svojim gibanjem proži dogajanje na projekcijah. Avatarji v virtualnih prostorih računalniških projekcij kot zrcalne slike spremljajo obiskovalca in njegovo pot skozi realni prostor. Plesni gib postane ukaz za animiranje oblik, za remontažo večkanalnih videov, za vstopanje v virtualne prostore in večzgodbene pripovedi. Obenem se objekti iz vsakdanjega življenja, kot sta npr. luč ali pa hladilnik, redefinirajo kot pametne, spletne entitete oziroma sogovorniki obiskovalcev o problemih kot sta, denimo, prehranjevanje in hujšanje. Razstava novih novomedijskih projektov iz produkcije ArtNetLab iz obdobja 2007 in 2008.

The visual culture of our time is defined by the techno-gaze connected to computer vision software that recognizes the visible and reacts to it. The visitor to the gallery or any public space finds him/herself in the field of vision, where he/she acts as the cursor, which by moving triggers the events on the projections. Avatars in virtual spaces of computer projections follow the visitor’s movement through real space as mirror images and shadows, whereas the dancing movements function as controls for animation of forms, mixing of multi-channel videos and multi-plot narratives. At the same time, objects from our everyday lives, like a bulb-light or a fridge, become smart net entities and talk to the user about problems such as food and diets. An exhibition of the new new media works from ArtNetLab production group from 2007 and 2008.Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:

IP Luč/IP Light

Programiranje/Coding: Matevž Grbec, Marko Ilić, Samo Mahnič
predmet/object
http://black.fri.uni-lj.si/iplight/

 

Ana Čigon:

Gibalno vizualna interakcija - prostori zlitja giba in gibljivih slik/Motion-Picture Interaction - areas of fusion between motion and picture

prostori zlitja giba in gibljivih slik/areas of fusion between motion and picture

 

Ana Dumbović:

Prilagoditev/Adaptacija/Adaptation

Videoinstalacija/Video installation

 

Alen Floričić:

Brez naslova/Untitled

Programiranje/Coding: Aleš Vranešič, Jure Maver
Interaktivna instalacija/Interactive installation

 

Vana Gačina:

TV-Violence

Interaktivna instalacija/Interactive installation

 

Marko Glavač:

Skupinski portret/The Group Portrait

Softverska umetnost/Software art

 

Klemen Gorup:

Malo človek v virtualnih sobah/Little Man in Virtual Rooms

Videoinstalacija/Video installation

 

Boštjan Miha Jambrek:

Transformacija telesa v mediju

Interaktivni performans/Interactive performance

 

Živa Kalaš:

Blodnjak

Softverska umetnost/Software art

Kaos pogleda

Softverska umetnost/Software art

 

Vanja Mervič:

CunC_livinglab

Interaktivna instalacija/Interactive installation

 

Zoran Poznič:

Frigorator

Programiranje/Coding: Peter Krebelj
Interaktivna instalacija/Interactive installation

 

Hana Repše:

Women's story

Programiranje/Coding: Petra Vovk, Valter Delgiusto, Aleš Brulc
Spletna instalacija/Net installation
http://www.rupnik.net/hana/woman/

 

Hana Repše, Domen Rupnik:

Substitut X

Programiranje/Coding: Jure Jeram
spletna trgovina z razgledom/web shop with a view

 

Erica Sklenars

Wanganui

Programiranje/Coding: Boštjan Kadunc
Interaktivna videoinstalacija

 

Vanja Tataj

Red garaže, Red masovke, Red tapeta

Programiranje/Coding: Rok Koren, Peter Frelih
Interaktivna instalacija/Interactive installation

***