Dominik Mahnič, Matija Jašarov, Dorian Španzel, Marko Glavač, Mirjana Batinić, Ana Grobler, Slađana Mitrović, Joanna Zajac-Slapničar, Gea Valketić, Ana Schaub:

Podatki in predmeti: ArtNetLab 2009

2009

razstava

Vljudno vabljeni na javno vodstvo in spremljevalni dogodek razstave Podatki in predmeti, ki bo v sredo, 16. decembra 2009 ob 18. uri. Predstavili bomo knjigo Umetnost v svetu pametnih strojev avtorice Narvike Bovcon, ki je izšla pri založbi Acta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Umetnost v svetu pametnih strojev predstavi različne teoretske poglede na novomedijsko umetnost (novi mediji, Lev Manovich) v odnosu do sodobne vizualne kulture (vizualne študije, William J. Thomas Mitchell), sodobne umetnosti (relacijska estetika, Nicolas Bourriaud), do zgodovine umetnosti (razširjeni mediji ter postmedijsko stanje, Peter Weibel) in do novih pogojev informacijske družbe (kultura ukazov odreži in prilepi in realnost spleta 2.0, Janez Strehovec). Osrednja točka razprave je medmedijsko primerjanje filma, videa in novih medijev. Razprava se loteva tudi analize novomedijskih umetniških projektov treh izbranih slovenskih umetnikov: Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana.

Vodstvo po razstavi Podatki in predmeti in predstavitve - 16. december 2009, 18.00:
- ArtNetLab 2009: razstavi v galeriji GAD, Berlin, in v HFG Karlsruhe
- Narvika Bovcon: Umetnost v svetu pametnih strojev: Novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana. Zbirka ACTA, Založba ALUO 2009. (predstavitev knjige)
- Vanja Mervič, postprodukcija Mirko Vuksanović: DADA Mantra (zvočna instalacija/sound installation)
- Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon: Študije vizualizacije in gradnje prikazovalnih vmesnikov tekstnokritičnih izdaj (predstavitev)
- Tilen Žbona: Sintetic Discrown - Nihanje resnice (instalacija)

***

PODATKI IN PREDMETI: ArtNetLab 2009
SVET SKOZI PRIZMO NOVIH MEDIJEV!
14. 12. 2090 - 17. 1. 2010

Projekti na razstavi/Projects:
- Mirjana Batinič, programiranje/coding Benjamin Hüll, Roman Thaler: Izven časa/Out of Time
- Artur Felicijan, Andraž Sedmak: Nova Cerkev/The New Church
- Marko Glavač, programiranje/coding Gašper Završnik, Aleksander Pejčič: PICI – w.v.l.c.
- Ana Grobler in Sladjana Mitrović, programiranje/coding: Marko Gorenc, oblikovanje/design: Ana Grobler, Damjan Fister, videi/videos: Vita Žgur, Sladjana Mitrović, Ana Grobler: Lepota in zdravje z nasmehom/Beauty and Health with a Smile
- Matija Jašarov, programiranje/coding Aleš Rosina, Gregor Belčec: Habitat
- Dominik Mahnič, programska in strojna oprema/hardware and software Miha Troha, Mia Erbus, Eldin Valagić, Gorgi Markovski, Jakob Marovt: Digitalni spray/Digital Spray
- Ana Schaub, programiranje/coding Marko Iskra, Arnela Jušić: Super HEROJI 2009/Super HEROES 2009
- Dorian Španzel, programiranje/coding Miha Grohar, Viktor Brajak: Verwandlung
- Gea Vlaketić, programiranje/coding Aljoša Vehovec, Jernej Merkelj: Vodnjak/Bunar/The Well
- Joanna Zajac-Slapničar, programiranje/coding Vesna Bitenc, Anja Hribovšek, Siniša Ribič, Boštjan Hikel: Družinski album/Family Album

V Prostorih zbirke Mestne galerije Ljubljana na Cankarjevem nabrežju 11/I, se v času od 14. decembra 2009 do 17. januarja 2010 na razstavi Podatki in predmeti predstavljajo novi interaktivni projekti podiplomskih študentov Videa in novih medijev Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki so nastali v sodelovanju s študenti Fakultete za računalništvo in informatiko. Svet skozi prizmo novih medijev se kaže hkrati kot predmeten in informacijski. Običajni predmeti so oživljeni s pomočjo podatkovnih tokov, ki spreminjajo njihovo uporabnost. Uporabljamo jih z lahkoto, kot stare vmesnike. Njihovi učinki se spreminjajo v začasne, dematerializirane sledi akcij, dopolnjene z medijskimi podobami, in omogočajo refleksijo.

PROSTORI ZBIRKE MESTNE GALERIJE LJUBLJANA,
Cankarjevo nabrežje 11/I
SI-1000 Ljubljana
tel: 01/2411 770, 2411 790
e-pošta: mestna.galerija-lj@siol.net, www.mestna-galerija.si
Muzej in galerije mesta Ljubljane

Otvoritveni performans na razstavi Podatki in predmeti bo interaktivni projekt Dominika Mahniča z naslovom Digitalni spray. Pločevinka za spray, ki jo običajno uporabljajo risarji grafitov, je tokrat namesto, da bi bila polna barve, opremljena z gumbi za nastavitve in obdana s senzorji, kar umetniku omogoča slikati virtualne grafite različnih barv.
Med študentskimi projekti, ki premeščajo in obenem tehtajo razmerja med materialnim in simbolnim, je interaktivna inštalacija Doriana Španzla z naslovom Verwandlung. Krščanski simbol je popredmeten v dizajnersko vodno blazino, v galeriji pa je v vlogi interaktivnega ležišča, s katerega se odpirata dva pogleda, v svet askeze in svet vodnih užitkov.
Projekt Marka Glavača PICI-W.V.L.C. (word, voice, light center) je skulptura, nosilec podob in oddajnik zvokov, integrirana hardverska in softverska postavitev, ki omogoča komunikacijo prek vmesnika osebnega računalnika in gledalčevega mobilnega telefona. Mirjana Batinič v projektu Izven časa obiskovalcu galerije ponudi interaktivno obuvalo, s katerim se lahko sprehodi, kot da bi bil v vlogi neznanega mimoidočega na animirani projekciji, ki jo s svojim stopanjem pospeši ali pa upočasni.
Joanna Zajac-Slapničar v projektu Družinski album gledalca pretvori v izdelovalca lastnega družinskega albuma iz predpripravljenega nabora slik. Ana Grobler v spletni reviji Beauty & Health kritično in ironično obravnava teme ženskih revij ter opozarja na tabuje in umazano resnico.
Ana Schaub je na spletno stran Superjunaki naložila arhiv dokumentarnih video posnetkov in animiranih likov, ki jih uporabnik lahko poljubno rekombinira.

http://black2.fri.uni-lj.si/podatkipredmeti/podatkipredmeti_reduced.pdf

http://black2.fri.uni-lj.si/podatkipredmeti/photo

http://black2.fri.uni-lj.si/podatkipredmeti/Vabilo_ArtNet.pdf