ARTROBOLAB / intermedijski projekti /

POSTAVITEV: Eksperimentalni-razstavni-predstavitveni prostor KSEVT Vitanje, 4.–8. 12. 2013. KATALOG, VABILO.


ARTROBOLAB je pilotski projekt uspešnega povezovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), katedre za VIDEO IN NOVE MEDIJE, in Fakultete za elektrotehniko (FE), Laboratorija za robotiko, Univerze v Ljubljani ter razširjenega mreženja z ljubljansko Fakulteto za računalništvo in informatiko, Laboratorijem za računalniški vid, Institutom »Jožef Stefan«, Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča in ABB d.o.o.
Rezultat projekta je realizacija osmih umetniških interaktivnih robotskih del študentov ALUO in študentov FE.

Vsa realizirana dela je mogoče razumeti kot umetniško performativna, numerična in procesualna prek hardverskih in softverskih tehnologij ter obenem modularna pri izumljanju računalniških vmesnikov za komunikacijsko interakcijo v realnem času.
Na submedialni ravni so ta dela tehnoperformansi, podprti s sodobnimi teorijami in praksami novomedijske umetnosti.


AVTORJI ŠTUDENTI, INTERMEDIJSKA DELA IN SODELAVCI:

Sodelavci študenti FE: Domen Rode in Leon Kocjančič
ŠPELA PETOHLEB, »IL CIELO NON HA CONFINI«, interaktivna robotska instalacija.
Gledalec se sreča in spoznava z možnostmi predstavitve robota v galerijsko muzejskem kontekstu.
Z umetniškega vidika preizkuša prehode iz realnosti v razširjeno realnost in virtualno realnost in tako doživi današnji svet pluriverzumov / če je vesolje neomejeno, je center lahko kjerkoli, tudi v Vitanju /.

Sodelavci študenti FE: Iztok Zupanek, Ervin Ajdišek
JANA KRALJ, »PERICAREŽERACIREP«, interaktivno slikanje gledalca in robota.
Robot Kuka postavi prvi barvni objekt na sliko, ki jo mora gledalec diagonalno simetrično preslikati.
Tako dobljena diagonalizirana matrika naslika simetrično sliko / sliko vseh slik /.

Sodelavci študenti FE: Tomaž Peklaj, Andrej Juvan, Primož Glavač
TJAŠA ZMRZLAK, »ROBOT PERFORMER«, interakcija med robotom in gledalcem-človekom.
V tehnoperformansu robot v protokolu komuniciranja, namanifestira glasbilo iz različne količine popite pijače iz kozarcev. Vedno znova nastane drugačna tonska lestvica, ki jo udeleženec sliši zaigrano / odigrana tonska lestvica kot del koncepta matrice – koincidence /.

Sodelavci študenti FE: Grega Logar, Nino Hribar
DAVID WRATNY, »POGLED DVOJNEGA ZRCALA«, interaktivna novomedijska instalacija.
Gledalec je digitaliziran in umeščen v prostor metjejske klasične slike ali pa v prostor surrealistične slike. Realni čas je tu alfa in omega same instalacije. Interaktivni vmesniki so ad hoc izumljeni programi, ki sami dokončajo delo.
Obstoj računalniškega vida / drugo zunanje oko /.

Sodelavci študenti FE: Lovro Pokorn, Dejan Vodo
MONIKA ZABRET, »TRAKTORIJ POGLEDA«, interaktivna video instalacija.
Robotska vodena leteča platforma, kvadrokopter, omogoča, da temne ploskve v galeriji postanejo prostor video projekcije, ki jo gledalec gleda ob detekciji kode na steni na svojem prenosnem telefonu ali pa jo detektira kamera na kvadrokopterju. Možnost snemanja iz vseh možnih pogledov spremeni dosedanji koncept snemanja z rakurzi v traktorij posnetka, kot ga ustvarja kamera v 3D okolju. Obenem je ta razlika, hommage Dzigi Vertovu / ta je kamero pri snemanju filma »Mož s kamero«, leta 1929, vrgel v zrak in ta se je gibala po trajektoriju težnosti k objektu /.

Sodelavci študenti FE: Luka Merljak, Luka Kepic, Matjaž Zadravec
INGRID ROZMAN in KLARA KOTNIK, »KRIK ŽIRAFE«, interaktivni novomedijski objekt.
Paradigma recikliranja tu vstopi v status novega objekta, ki uporablja v figuri iz Dalíjeve slike disketne nosilce. Gledalec vključi določeno enoto in disketa proizvede iz njenega programiranega branja zvočno skladbo. Ekologija obnašanja je tu motivacija za ustvarjalno eksperimentiranje / prikaz, kako je možno reciklirati že reciklirano /.

Sodelavec FE: dr. Janez Podobnik
BRACO KOREN, »ROBO DANCER«, interaktivni tehnopreformans.
Obiskovalca-udeleženca tega druženja bo dogodek vzpodbujal k mišljenju, da podatki in informacije niso samo subjektivna občutenja, ampak poosebljajo nov način reverzibilnega dogajanja / gibanje planetov v obratni smeri je popolnoma mogoče /.

Sodelavci IJS: dr. Denis Forte, dr. Tadej Petrič, dr. Andrej Gams; FE: Beti Fajdiga, Katja Pretnar
NIVES OREŠNIK, “ROBO GLASBENIKI”, interaktivni zvočno ritmični prostor dogajanja.
Udeleženec vstopa v dvojico humanoidni robot – gledalec, ali pa zgolj v odnos z ritmično robotsko ročico, na način zvočnega ritma predlagane ali ponavljane odigrane skladbe na bobnih in ksilofonu / skozi učenje napredujeta tako človek kot robot /.


Kot off-produkcija je bil projekt ARTROBOLAB od samega začetka zamišljen kot delavnica in produkcijska platforma za dela, ki imajo skupno temo, raziskovanje odnosov človek – robot. Ne robot kot dvojnik, ampak sopotnik, ki v interaktivni instalaciji vstopa v proces učenja na način povratne zanke. In to v realnosti, razširjeni realnosti in virtualni realnosti. V kontekstu postavitve v Vitanju pa tudi v pluriverzumu svetov vesolja.

Ker so to off-produkcijo, ki je bila izumljena, da bi v teh izjemno krutih časih, ob zaključku študija, novomedijskim študentom omogočala njihova prva, tehnološko izjemno zahtevna robotska dela, študentom FE pa razširitev znanstvene imaginacije v polje sveta umetnosti, podpirali vsi v navezavi od univerze do inštitutov ter prijavitelj ARTNETLAB / društvo za povezovanje umetnosti in znanosti / in, ne nazadnje, Dragan Živadinov in Miha Turšič iz KSEVT, se vsem zahvaljujemo. Zahvala gre seveda tudi Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki je finančno podprla to predstavitev.

(Srečo Dragan)