Jakopičev paviljon 

Prvo umetniško razstavišče v Ljubljani je dal leta 1908 na lastne stroške postaviti Rihard Jakopič (1989-1943) po načrtih arhitekta in urbanista Maksa Fabianija (1865-1962) ob vhodu v ljubljanski Tivoli. Že leta 1909 je novoustanovljeno Umetniško društvo-njegov pobudnik in tajnik je bil Rihard Jakopič-pripravilo Pregledno razstavo slovenske umetnosti, imenovano "Tretja umetniška razstava."Na njej je sodelovalo 32 likovnih umetnikov iz sedemnajstih krajev dežele, med njimi so se predstavili tudi impresionisti. Do leta 1962, ko so najstarejše ljubljansko umetniško razstavišče protestom celotne kulturne javnosti navkljub podrli, so organizatorji (predvsem Rihard Jakopič) predstavili vrsto domačih in tujih likovnih umetnikov, letnih društvenih razstav, Jakopič pa je v svojem paviljonu postavil tudi prvo zgodovinsko razstavo slovenske umetnosti. Zadnji je tam razstavljal Janez Šibila ob koncu leta 1961.

Rihard Jakopič je bil nesporna avtoriteta tako zaradi svojega slikarstva kot vloge, ki jo je odigral v kulturni zgodovini Slovencev. Osebno je bil zaslužen za postavitev in vživetje prvega nacionalnega umetniškega razstavišča, ki je spremljalo razvoj sodobne umetnosti, ob tem je zasnoval prvo umetniško šolo in bil nekakšen duhovni vodja umetnikov, zbranih v Umetniškem društvu. 

Ne le naslednica nekdanjega, leta 1999 ustanovljenega Umetniškega društva, današnja Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, tudi druge institucije in posamezniki, med njimi Mestni muzej, Moderna galerija, ugledni arhitekti in umetnostni zgodovinarji si že dolga leta prizadevajo za ponovno postavitev tega, tudi v arhitekturnem smislu izjemnega razstavišča, za katerega ZDSLU še danes nima pravega nadomestila. Virtualna galerija, ki je izdelana po Fabianijevih načrtih bo ponovno zaživela v naši zavesti, z razstavami in drugimi akcijami ZDSLU in Društva likovnih umetnikov Ljubljane, žal ne v realnem, pač pa zgolj v virtualnem prostoru. Je priznanje Rihardu Jakopiču, obenem pa vzpodbuda za postavitev njegovega največjega projekta v realni prostor, vse dotlej pa tudi umetniški vid in ohranjanje duhovnega izročila pomembnega člana. S prezentacijo projekta "Jakopičeva virtualna galerija" želimo seznaniti javnost z našim daljnosežnim delovanjem in s tem dogodkom zaznamovati Jakopičev rojstni dan, ki je v dolgih letih postal že svojstven praznik likovnih umetnikov. Nikoli v svojem življenju si umetnik v lastnem paviljonu ni postavil monografske razstave, zato smo mu jo ob otvoritvi virtuane galerije postavili njegovi nasledniki.
 

Za pomoč in razumevanje se zahvaljujemo Jakopičevi hčerki gospe Mirjam Ilc in ostalim sorodnikom,
Mestnemu muzeju Ljubljana, Mestnemu arhivu Ljubljana,Moderni galeriji Ljubljana, Narodni galeriji Ljubljana, Fakulteti za računalništvo in informatiko - Laboratorij za računalniški vid, Studiu Alias Ljubljana, Mestni občini Ljubljana.

avtorji projekta Virtualna galerija: 

Srečo Dragan
Peter Grabnar
Judita Krivec Dragan
Igor Slapar
Andrej Vidmar