exhibition of the students from Ljubljana Academy of Fine Arts
at the 7th International Festival of Computer Arts, Maribor, 2001

 

JAVORNIK _ Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon (cd-rom installation / video cd-rom instalacija)

A document is a presentation in different protocols. Material recording is a trace of the real. Every approproation
annihilates its former existence and places it into a new reality. An everyday dialogue becomes through transcription
a psevdodrama. Video recording is transformed into a map of visual features in time. The subaltern itself does not
mean freedom yet.

Dokument je prezentacija v različnih protokolih. Materialni zapis je sled realnega. Vsaka prisvojitev ga nujno odtegne
prejšnji eksistenci in vsadi v novo realnost. Spontani dialog postane skozi dobesedni prepis nerazumljiv
psevdodramski tekst. Zapis videokamere se transformira v zemljevid likovno-časovnih dogodkov. Marginalno samo
po sebi še ne osvobaja.

The subaltern is all that is not elite, but the trouble with those kinds of names is that if you have any kind of political
interest you name it in the hope that the name will disappear. That's what class consciousness is in the interest of:
the class disappearing. […] If the subaltern can speak, thank God, the subaltern is not a subaltern any more.
Gayatri Chakravorty Spivak


 

DON'T DESTROY THAT VIDEOBOX, IT MAY BE USEFUL _ Boris Benčič (video performance)

Tehno performance, ki transformira prostor in čas v dionizični dogodek avtorjevega zanosa in ekstaze ter kolektivnega rituala.


 

WAP KUHINJA _ Dušan Bučar (interaktivna instalacija)

Vstop v interaktivno kuhinjo na način WAP protokola omogoča obiskovalcu vstop v komunikacijo posebnih stanj.
Interaktivnost, ki jo proučujem in razvijem s sodelavci, se umešča v širši kulturni kontekst. Dušan Bučar s sodelavci:
Matjaž Auflič, Slavko Merver, Mihael Škarabot, študentje petega letnika FRI.


 

BLOOD IS SWEETER THAN HONEY _ Eclipse (interaktivni performance)

Obiskovalec s pomočjo računalnika komunicira z umetnico, ki v izolirani sobi pod očesom web-kamere izvaja enajst
tematskih koreografij, katerih navdih so izbrani umetniki. Njihovo zaporedje je odvisno od zainteresiranega, ki izbrano
točko (številko), klikne z miško in s tem sporoči umetnici svojo željo, ta pa nato koreografijo na izbrano temo izvede
v realnem času.


 

MOVIETALES _ Žiga Kariž & Tobias Putrih (video prostorska instalacija)

Movie Tales je skupni projekt Žige Kariža in Tobiasa Putriha. S prikazovanjem hollywoodskih filmov in tekstov na
panojih Žiga Kariž v HIGH CONCEPT MONUMENT razgrne to produkcijo, ki ima za cilj finančno uspešnost.
Transparentnost predstavljene strategije nato prenese v delovanje mednarodnega umetniškega sistema. Tobias Putrih
v svojem delu z naslovom KINORAZTOPINA raziskuje in zgrajuje kinodvorane, ki izhajajo iz zgodovinskega utopičnega
koncepta tovrstnih vizualnih prostorov.


 

-XXX- SALE / -XXX- RAZPRODAJA _ Kitchart Group (interaktivni web performance)

The action conceived as selling of forbidden rises next questions: Is art for sale? What is the meaning of the value
of an art work? On personal level of a recipient questions are different; in the world with disordered moral principles
where's pornography worth a lot more than forgotten values of love and justice, one could ask oneself: What is the
price of my body? What is the price of my mind? What is the price of my soul, does anybody know?

Akcija konciprana kot prodaja prepovedanega obdeluje naslednja vprašanja: Ali je umetnost na prodajo? Kakšen je
pomen vrednosti umetniškega dela? Na osebnem nivoju recipienta so vprašanja drugačna; v svetu s poškodovanim
moralnim principom, kjer ima pornografija veliko večjo vrednost kot pozabljene vrednote ljubezni in pravičnosti, se
posameznik lahko vpraša: Kakšna je cena mojega telesa? Kakšna je cena mojega uma? Kakšna je cena moje duše,
ali kdo morda ve?


 

VIDEOVOYEUR _ Dominik Križan (video instalacija)

Projekt Videovoyeur je video instalacija, v kateri razgaljene podobe pedofilije predrejo videno video sliko. V zgodovinskem
kontekstu se delo navezuje na Andaluzijskega psa in refren pesmi glasbene skupine Lačni Franz.


 

A.S.1 BIOTOP CONDITION_ Sašo Sedlaček (interaktivna instalacija)

With enforcement of net technologies, gene engineering and progress of micro processors the evolutionary rule,
based on behaviour of organic systems, that strongest and more adaptive survives didn't change. Far from it, it gained
completely new dimensions. Biotop condition presents a model of alimentary chain that doesn't place human species
in the top of the chain, but presents computer generated digital space as an ultimate predator placed in the top.
Resemblance can be found in the nature where ants manifest their consciousness through formation called anthill.
In the mankind case, individual expresses affiliation to community not through ideologies, state or tribe but through
institution that manifest their consciousness through formation called network. Biotop condition as 1. from the series
of Autonomy systems (A.S.) doesn't try to fasten into the environment of institutional competitive position, but
establishes autonomy in isolated environment as utopian model of alimentary chain.

A.S. Biotop condition predstavlja model prehrambene verige, ki v sam vrh verige ne postavlja človeka temveč, kot
ultimativnega predatorja, računalniško generiran digitalni prostor. Podobnost najdemo v naravi pri mravljah, ki svoje
stanje zavesti izrazijo skozi tvorbo, ki ji pravimo mravljišče. Posameznikova pripadnost skupnosti, v človeškem
primeru, se kaže ne več kot pripadnost ideologiji, državi ali plemenu, temveč kot pripadnost institucijam, ki svoje
stanje zavesti izrazijo skozi tvorbo, ki ji pravimo medmrežje. Biotop condition se kot 1. iz serije Avtonomnih sistemov
ne poskuša vpenjati v okolje institucionalne konkurence, temveč vzpostavlja model avtonomnosti v izoliranem okolju,
kot utopični prikaz razmerij v prehrambeni verigi.


 

CZECH MATE / WEB TV _ Minken Tokyo Ljubljana (video net online instalacija)

Predvajanje lastne necenzurirane videoprodukcije in neposredni prenos iz baze undergrounda na javne lokacije mesta,
festivala in v privatne prostore posameznikov. Televizija bo postavljena na netu, saj tako ne bomo potrebovali lastne
frekvence za prenos. Vsak, ki bo želel gledati program, ga bo lahko spremljal na naši strani, ki bo podlink
www.grejpfrut.net. Ker televizija ne bo imela nikakršnih producentov niti urednikov bo omogočen brezkompromisni
program, ki vključuje vse svoje napake kot enakovreden del produkcije. Program bo potekal le nekaj ur dnevno.


 

ARTNETLAB: VIRTUALNA GALERIJA (interaktivna internet instalacija)

The video works by students attending the seminar of video and integrated media at the Academy of Fine Arts and
presented at the festival search the eye level, the level of gaze and image. The main characteristic of all these works
is that they came to life in the same electronic digital art environment. The so generated image is seen as video art,
computer animation and communicational video coming out of a social context.
Prof. Srečo Dragan

Študentje Fakultete za računalništvo in informatiko: Gorazd Šumi, Tomaž Bergant, Marko Smodiš, Miha Pšenica,
Janez Gregor Dovžan, Matjaž Zadnik, Matjaž Kljun, Aljoša Gruden, Simon Pelicon, Mitja Tizaj, Nemanja Malgašič,
Diana Jenul. Oblikovanje strani: Živa Moškrič, Martina Gobec

http://www.lrv.fri.uni-lj.si/~franc/artnetlab
http://www.zveza-dslu.si/galerija/arhiv/index.html

 

VIDEO PRODUKCIJA ALU: VIDEO CELICE (video steber projekcije)

Robert Černelč, Andrej Kustec: DRUGI ČLOVEK
Mladen Stropnik: VIDEO ANIMACIJE
Živa Moškrič: FOOTPRINTS
Martina Gobec: INTUITION
Vasja Lebarič: UNDERGROUND CURRENTS
Zoran Srdič: AVTOPORTRET
Boštjan Kavčič: UVID
Gorazd Bizjak: VIDEO STORYBOARD
Nataša Skušek: VIDEO TELO
Vesna Čadež: AVTOPORTRET
Evgenija Jarc: NE BO
Lucija Stramec: TRAVNIK
Ana Kogoj: PUNK
Eclipse: VEMERIN TEST
Andrej Kamnik: HAVE A GOOD TRIP
Metk Zupanič: VLAK
Urška Kozak: EKSPLOZIV
Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič: JAVORNIK
Karmen Tomšič: A DECAY OF HIMALAYA
http://www.trgonet.com/dragan
razor.fri.uni-lj.si:8080/Sreco.Dragan

 

MAILME HOME