Narvika Bovcon, Vanja Mervič, Aleš Vaupotič

Meritve / Measurements

Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL), Breg 22, Ljubljana, 28. maj–7. junij 2015, otvoritev / opening 28. maj ob 19h.
Delovni čas / Opening times: ponedeljek zaprto / Monday closed; torek–petek / Tuesday-Friday 16h–20h; sobota in nedelja / Saturday-Sunday 10h–14h. Vabilo / Invitation

DLUL

Na razstavi so predstavljene digitalne grafike in videi, ki vzpostavljajo most med človekovim življenjskim prostorom in pokrajinami mikro in nano ravni. To so podobe, sestavljene iz meritev, računalniških algoritmov in fizikalnih sprememb materialov. Gledamo površine različnih snovi na velikostih, ki so manjše od svetlobnega valovanja in zato nevidne, razen če si pogleda ne izostrimo s pomočjo snopa elektronov, ki se odbijajo tudi od manjših stvari. Gre za oblike sveta, ki si jih moramo najprej ogledati, saj jih še ne poznamo, nismo jih vajeni, težko se opredelimo do njih. Grafike in videi so bili narejeni z elektronskim vrstičnim mikroskopom v Centru za raziskave materialov na Univerzi v Novi Gorici v okviru Evropskega projekta SUNGREEN. Operater mikroskopa in priprava vzorcev: doc. dr. Mattia Fanetti. Uporabljeni so bili vzorci materialov iz raziskav doc. dr. Saima Emina ter vzorci nanožic dr. Silvie Rubini in dr. Valentine Zannier (IOM-CNR, Laboratorij TASC). Avtorji projekta se zahvaljujejo prof. dr. Matjažu Valantu in rektorju Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilu Zavrtaniku.

Digital prints and videos on exhibition at the Ljubljana Fine Artists Society Gallery build bridges between human living spaces and the landscapes on micro and nano scales. These images are created as composites of measurements, computer algorithms and physical changes in materials. We are watching the surfaces of various substances on scales much smaller than the wavelength of light—this makes them invisible, unless we aid our gaze with a beam of electrons that interfere with things that are even smaller. These shapes are unfamiliar and it is difficult to relate to them, therefore we must first see them. The digital prints and videos have been created with the scanning electron microscope at the Materials Research Laboratory. SEM operator and sample preparation: Doc Dr Mattia Fanetti. Samples from the research projects by Doc Dr Saim Emin, nanowire samples by Dr Silvia Rubini and Dr Valentina Zannier (IOM-CNR, Laboratory TASC). The authors would like to thank Prof Dr Matjaž Valant and Rector Prof Dr Danilo Zavrtanik.

Produkcija / Production: Univerza v Novi Gorici (projekt / project SUNGREEN – Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials ), ArtNetLab Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Društvo likovnih umetnikov Ljubljana.

chewing gum, by Vanja MervičCuCl, by Narvika Bovcon & Aleš Vaupotič

List of works:

DIGITAL PRINTS

Title: Bakrov klorid/CuCl
Author: Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič in collaboration with Saim Emin (sample preparation) and Mattia Fanetti
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN. For more information on the sample see S. Emin, F.F. Abdi, M. Fanetti, W. Peng,W. Smith, K. Sivula, B. Dam, M. Valant: »A novel approach for the preparation of textured CuO thinfilms from electrodeposited CuCl and CuBr«, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 717–718, 15 March 2014, p. 243–249, doi:10.1016/j.jelechem.2014.01.038.

Title: CuCl – 100 μm
Author: Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič in collaboration with Saim Emin (sample preparation) and Mattia Fanetti
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN. For more information on the sample see S. Emin, F.F. Abdi, M. Fanetti, W. Peng,W. Smith, K. Sivula, B. Dam, M. Valant: »A novel approach for the preparation of textured CuO thinfilms from electrodeposited CuCl and CuBr«, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 717–718, 15 March 2014, p. 243–249, doi:10.1016/j.jelechem.2014.01.038.

Title: CuCl – 1 μm
Author: Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič in collaboration with Saim Emin (sample preparation) and Mattia Fanetti
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN. For more information on the sample see S. Emin, F.F. Abdi, M. Fanetti, W. Peng,W. Smith, K. Sivula, B. Dam, M. Valant: »A novel approach for the preparation of textured CuO thinfilms from electrodeposited CuCl and CuBr«, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 717–718, 15 March 2014, p. 243–249, doi:10.1016/j.jelechem.2014.01.038.

Title: CuCl – 100 nm
Author: Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič in collaboration with Saim Emin (sample preparation) and Mattia Fanetti
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN. For more information on the sample see S. Emin, F.F. Abdi, M. Fanetti, W. Peng,W. Smith, K. Sivula, B. Dam, M. Valant: »A novel approach for the preparation of textured CuO thinfilms from electrodeposited CuCl and CuBr«, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 717–718, 15 March 2014, p. 243–249, doi:10.1016/j.jelechem.2014.01.038.

Title: WO3
Author: Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič in collaboration with Saim Emin (sample preparation) and Mattia Fanetti
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN. For more information on the sample see S. Emin, M. de Respinis, M. Fanetti, W. Smith, M. Valant, B. Dam: »A simple route for preparation of textured WO3 thin films from colloidal W nanoparticles and their photoelectrochemical water splitting properties«, Applied Catalysis B: Environmental, vol. 166–167, May 2015, p. 406–412, doi:10.1016/j.apcatb.2014.11.053.

Title: Brez naslova/Untitled
Author: Vanja Mervič in collaboration with Mattia Fanetti, Aleš Vaupotič
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN.

Title: Žvečilni gumi/Chewing Gum
Author: Vanja Mervič in collaboration with Mattia Fanetti, Aleš Vaupotič
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN.

Title: Poper/Pepper
Author: Vanja Mervič in collaboration with Mattia Fanetti, Aleš Vaupotič
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN.

***

VIDEOS

Title: Blowing bubbles on a micro scale
Author: Vanja Mervič in collaboration with Mattia Fanetti, Aleš Vaupotič
Year: 2014
Production: University of Nova Gorica and project SUNGREEN.
http://vimeo.com/97215857

Title: Meritve/Measurements
Author: Narvika Bovcon, Vanja Mervič, Aleš Vaupotič in collaboration with Silvia Rubini and Valentina Zannier (IOM-CNR, Laboratory TASC—sample preparation) and Mattia Fanetti
Year: 2015
Production: University of Nova Gorica.

***

PHOTOS