Met kock Slovenian Poetry in New Media
Slovenska poezija v novih medijih Un Coup de dés

Ne zavedamo se, da tehno-slike ne izzivajo niti imaginacije niti koncepcije v tradicionalnem smislu, temveč nek drug, doslej neznan način dekodiranja, ki ga v tej knjigi imenujemo tehno-imaginacija.

Es ist einem nicht bewußt, daß die Technobilder weder unsere Imagination noch unsere Konzeption im traditionellen Sinn, sonderen eine andere und bislang unbekannte Entzifferungsweise herausfordern, welche in dieser Arbeit eben Technoimagination gennant wird.

Vilém Flusser: Umbruch der menschlichen Beziehungen (rokopis 1973-74, prevod v knjigi Digitalni videz, Ljubljana: Študentska založba, 2000)