Met kock
Slovenska poezija v novih medijih

Met kock Slovenian Poetry in New Media
Slovenska poezija v novih medijih Un Coup de dés


Izbor • Curated by: Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič.
Literatura in gibljive slike • Literature and Moving Images.
11. mednarodni komparativistični kolokvij • 11th International Comparative Literature Colloquium
Vilenica 2013
Koper, 12.–13. september 2013
Slovensko društvo za primerjalno književnost • Slovenian Comparative Literature Association


Avtorji spletne strani
Website authors
Pedro Damian Kostelec, Blaž Kostanjšek
Mentor
Supervisor
doc. dr. Narvika Bovcon.
Asistent
Teaching assistant
Tadej Zupančič.
Predmet
Course
Osnove oblikovanja.
Produkcija
Production
Laboratorij za računalniški vid, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 2013
Computer Vision Laboratory, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, 2013


Literarni video eksperiment je bil izveden med študenti 3. letnika Vizualnih komunikacij na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani v letih 2010–2012. V medij videa so bile prevedene pesmi Tomaža Šalamuna iz zbirke Balada za Metko Krašovec (1981); mentor: Aleš Vaupotič.
An Experiment in Literary Video was carried out at the Academy of Design in Ljubljana in 2010–2012. Students of the 3rd grade of Visual Communications Design created video works inspired by poems from the collection A Ballad for Metka Krasovec (1981) by Tomaž Šalamun; supervisor: Aleš Vaupotič.