Met kock
Slovenska poezija v novih medijih

i-poet

Boštjan Kavčič, 2005

interaktivna mobilna aplikacija

i-poet je interaktivna mobilna aplikacija, ki generira in integrira multimedijsko poezijo. Uporabnik i-poet aplikacije postane interaktiven konstruktor umetniških del – integralov, s katerimi se gradi nova digitalna družba. Metode delovanja i-poet aplikacije sovpadajo z montažnimi tehnikami in neizživetimi vizijami zgodovinske avantgarde, ki v pričujočem delu dobi svoj prostor znotraj medmrežja in mobilnih napravic. i-poet aplikacija je sodobni spomenik Srečku Kosovelu in slovenski zgodovinski avantgardi, saj je umetnost tako danes končno postala zidajoča, sintetična in kolektivna umetnost.

interactive mobile application

i-poet is an interactive mobile application which generates and integrates multimedia poetry. The user of the i-poet application becomes an interactive constructor of the art works – integrals, which build up a new digital society. i-poet application method corresponds to historical avangarde assembling technics, which in this work get their place on the internet and mobile network. i-poet application is a contemporary monument to poet Srečko Kosovel and slovene historical avangarde, because art can only today become constructive, synthetic and collective art.