Met kock
Slovenska poezija v novih medijih

Novičarski soneti / News Sonnets

Teo Spiller, 2009

spletna stran

Projekt v realnem času zbira naslove novic z novičarskih spletni strani (prek protokola RSS), ter jih prikaže v obliki soneta. Posamezne vrstice so povezne s temami novic, kar omogoča kontrolo nad tematskimi premestitvami v kvazisonetih. Projekt »butne«, ko se uporabnik ali uporabnica z miško dotakne verzov, saj se črke vrstice, čez katero se je zapeljal kurzor, povečajo čez cel ekran. Bralni občutek ob Novičarskih sonetih je zares nenavaden, saj verzi grobo pritegnejo v zavest realnega referenta – posredovanega skozi novinarski jezik –, ki je za spletnega obiskovalca praviloma aktualna novica. Npr. ob branju verzov (tj. novinarskih naslovov) bralec izve trenutno aktualne novice, na katere se je morda treba celo takoj odzvati, npr. ob poplavah ipd. To korenito spremeni do sedaj nespremenljivo konstanto poezije, namreč njeno umirjeno premišljenost, ki ima za cilj trajnost sporočila (npr. v Prešernovih delih konsolidacijo slovenskega bistva). Časovna razsežnost bralnega doživljaja poezije se potemtakem radikalno spremeni.

website

The website collects news headlines from different news web pages in real-time (using the RSS protocol) and displays them in the shape of a sonnet. Individual lines of the quasi-sonnet are tied to the domains the news relate to and are therefore thematically ordered. The project « explodes » as soon as the user touches the lines (with the cursor): the letters of the quasi-verse are enlarged to cover the whole screen making the text unreadable. The reading experience provided by News Sonnets is highly unusual because the texts brutally evoke literary experiences of real referents. The text is stylized by the mediating journalistic language, but, because of the real-time aggregation of content, the visitor of the website experiences it as real news gathered in the instant of reading. While reading the lines (i.e. the news headlines) the reader learns potentially relevant information that might require an immediate response, such as in case of natural catastrophe, etc. This reconfiguration of literature in new media changes a core property of poetry: the quiet thoughtfulness and its orientation towards the timelessness of the message (e.g. in Prešeren’s works the focus on the consolidation of the Slovenian essence). The temporal dimension of the reading experience in poetry thereby virtually reverses.