Virtualno smučanje /
                                     Virtual Skiing
Home

Authors

Press

Ehxibitions

News

Links

Interaktivna instalacija “Virtualno smučanje” omogoča podoživljanje občutkov drsenja po snegu skozi zimsko pokrajino. Zimsko pokrajino, ki je ustvarjena s pomočjo računalniške grafike, udeleženec opazuje pred seboj na celotni steni. Kot na pravih smučeh lahko hitrost spuščanja uravnavamo s spreminjanjem drže našega telesa, tako da večamo ali manjšamo svoj zračni upor. S prenašanjem teže na levo ali desno smučko pa lahko še vijugamo med zasneženimi smrekami po bregu navzdol. Za uravnavanje gibanja skozi virtualni svet skrbi tehnologija računalniškega vida, ki beleži položaj smučarjevega telesa.

The interactive installation “Virtual skiing” enables a visual immersion into the feelings of gliding on snow through a winter landscape. The computer rendered winter landscape is displayed over the entire wall in front of the skier. As on real skis you can regulate the speed of descent by changing the posture of your body so that the air resistance is decreased or increased. By shifting the weight of your body to the right or left ski you can make turns down the slope between the snow capped trees. The interface to the virtual world is implemented by computer vision techniques which capture the posture of the skier’s body.