Zahvaljujem se Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in Slovenskemu Filmskemu Skladu za finančno podporo pri tisku tega kataloga. 
Posebej se zahvaljujem vsem posameznikom, organizacijam in podjetjem, s katerimi sem sodeloval in brez katerih pomoči ne bi nikoli mogel realizirati svojih 
umetniških projektov nastalih v času od 1993 do 1998: 

 dr. Franc SOLINA (Fakulteta za Računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani), Bor PRIHAVEC, Stanislav ROZMAN, Slavko KRAPEŽ (FRI - Laboratorij za računalniški vid), Akademija za likovno umetnost, dr. Bojan NEMEC (Inštitut Jožef Stefan), E-Motion Film, Andrej VIDMAR, Peter GRABNAR, Igor SLAPAR, (Studio Alias, Ljubljana), Matjaž POŽLEP (Arxel-Tribe, Ljubljana), Andrej KREGAR (VPK, Ljubljana), TV Slovenija, Mobitel,
EMK Ljubljana 1997, Unitron Ljubljana, Tehnotop, Ljubljana, Logina Ljubljana, Epson, Ljubljana, Arhitekturni Muzej, Ljubljana, Iztok VRHOVNIK, Peter BURKELJC, Tiskarna 
Mladinska Knjiga, Tiskarna Avsenik 

Katalog izdalo: ZDSLU, zanj odgovarja: Tomo Vran, urednik: Judita Krivec Dragan, uvodna študija: Janez Strehovec, prevod: Marjan Golobič, oblikovanje: Srečo 
Dragan, Igor Slapar - Studio Alias, fotografije: Miha Benedičič, Matija Pavlovec, tisk: Tiskarna Avsenik,  izvodov: 500, barvni izvlečki: Tiskarna Mladinska Knjiga 

Ljubljana 1998 


Galerija Equrna Moderna galerija Slovenj  
gradec
Evropski mesec kulture Rotas - Tenet Telepolis  Bibliografija Sponzorji