Rad bi vam povedal zgodbo o babilonskem stolpu in warchitecture. Koncept spletne strani je raziskovanje prenosa umetniškega videa na internet. Deskar dojema video Rotas na dveh vstopnih nivojih. Prva raven je hipertekstualna stran v obliki televizijskega kolaža. Druga stran pa se dojema skozi indeks dokumenta, ki odslikava avtorjevo zavest. Oba nivoja omogočata vstop v hiperrealnost na uporabniku lasten način. 
Projekt je bil narejen posebej za Telepolis - interaktivni in omreženi polis, kot del kulturne prestolnice Evrope v Luksemburgu v sodelovanju z Goethejevim inštitutom, 4.-12. nov. 1995. 

http://www.ljudmila.org/video/sreco

 

Galerija Equrna Moderna galerija Slovenj  
gradec
Evropski mesec kulture Rotas - Tenet Telepolis  Bibliografija Sponzorji