Telerobot kot hardversko in softversko najzahtevnejša naprava na omenjeni razstavi je po njej vstopila še v druge Draganove umetniške projekte, med katerimi je bilo še posebno pomembno avtorjevo sodelovanje na razstavi U3 v ljubljanski Moderni galeriji s projekom Netropolis - Clavis Urbis, ki so mu pri predstavitvi te razstave v tisku namenili veliko pozornost tudi tuji kritiki; prav tako pa je omenjeni robot vstopil tudi v njegov projekt Netropolis - The Cyborg's Eye, ki je bil predstavljen na ljubljanskem Evropskem mesecu kulture. 

http://razor.fri.uni-lj.si:8080/Netropolis-ClavisUrbis 
 

 
Peter Weibel, Igor Zabel / M´ARS, Year IX, 1997, No.2 

Prostori onstran geopolitike 1 
Paralelni institucionalni prostori, virtualni in telematični prostori 

Tehnicna civilizacija je s stroji in mediji oblikovala prostor, ki ne upošteva vec geopolitičnih meja. Danes obstaja mnogo paralelnih prostorov, ki se med seboj prepletajo-svet elektromagnetnih valov /z radijem in televizijo/, prostor tiskanih medijev, prostor nematerialnih znakov. Ti prostori nadomešcajo telesnost z virtualnimi mrežami. Realen prostor postaja nestabilen. Telo ni več samo v realnem prostoru. Človek deluje v realnem svetu, hkrati pa v paralelnih prostorih telematične civilizacije. Prezenci se pridružuje teleprezenca, telesni navzočnosti daljinska navzočnost robota. Realnim prostorom se pridružujejo virtualni, elektronski, telematični prostori. “Muzej brez zidov” /McLuhan/ in “imaginarni muzej” /Malraux/ sta znana zgleda prehajanj fizičnih in prostorskih meja muzeja, kakršne omogočajo in povzročajo produkcijske tehnologije in telematski stroji. Umetniki pa ne raziskujejo le prekoračitev fizičnega prostora, temvec tudi pravne, 
institucionalne in administrativne meje socialnih prostorov. 

Osnovni element interaktivnega projekta Sreča Dragana Netropolis-Clavis Urbis je teledirigirani robot, ki ga je mogoče upravljati preko interneta; tega robota je mogoče po medmrežju usmeriti na nekatere točke Ljubljane. ki so v galerijskem prostoru zastopane z anamorfičnimi posnetki; robot pri tem pošilja 
gledalcu-akterju sliko realnega galerijskega prostora. Toda, ko se kamera usmeri v sliko izbrane lokacije, podoba na ekranu preskoči v virtualno, računalniško podobo mesta Ljubljane ter z dislociranim svetom računalniških medmrežij.

 

Galerija Equrna Moderna galerija Slovenj  
gradec
Evropski mesec kulture Rotas - Tenet Telepolis  Bibliografija Sponzorji