Katedra za nove medije ALU, Ljubljana
Fakulteta za racunalnistvo in informatiko, Ljubljana


Multimedijski atelje
Workshop multimediale
Multi-media workshop

Projekti/Progetti/Projects